E-Devlet Çözümleri

E-Fatura + E-Arşiv + E-İrsaliye

Herhangi bir aracı kullanmadan ve direkt muhatabınızı iKobi olarak görüp e-fatura sisteminizde koruyacak, yedekleyecek ve arşivleyeceksiniz. iKobi ön muhasebe ve muhasebe sistemleri ile entegre, kolay kullanılır ve hızlı olan iKobi E-devlet çözümleri sayesinde hem firmanızın güvenliğini sağlamış olur hem de kağıt israfını minimuma indirgersiniz.

Genel Özellikler ve Avantajlar

Herhangi bir sorun durumunda sadece iKobi ile iletişim kurarsınız. Hem kendi ticari yazılımınız hem entegratör yazılımı hem de entegratörün online sistemi gibi farklı yazılımlarla uğraşmanıza gerek yoktur.

iKobi E-Devlet Çözümleri ile e-faturalarınız bulut sisteminizde yedeklenir.

iKobi E-Fatura Sistemi, iKobi Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinde bir modül olarak çalıştığı için entegrasyon sorunları bulunmamaktadır.

Neden E-Devlet Çözümleri?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile, 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

Elektronik Fatura Uygulaması, e-Fatura Portalı, bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemine entegrasyonu ve Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumların sistemi aracılığıyla olmak üzere üç yöntemle kullanılabilmektedir.

Entegrasyon: Firma ticari sistemi direkt GİB ile bağlantılıdır.
Özel Entegrasyon: Firma ile Entegratör, Entegratör ile GİB bağlantılıdır.
Portal: www.efatura.gov.tr portali üzerinden faturalar manuel olarak takip edilir. Herhangi bir entegrasyon yoktur.

Entegrasyon Yöntemi
Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyon Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. iKobi Kurumsal Yönetim Sistemi, Entegrasyon yöntemi ile direkt GİB ile haberleşmektedir.

Tek Bir Yazılım İle Entegre E-Devlet Hizmetleri
Faturalarınızı portal entegrasyonu ile manuel olarak yüklemenizi ve gelen faturaları portaldan almanızı sağlıyoruz. Satış faturalarınızı anında imzalar, zarflar ve gönderebilirsiniz. Firmanıza kesilen alım faturalarınızı da aynı şekilde ekstra hiçbir dosya seçimi, yükleme gibi işlemlere gerek kalmadan anında alabilirsiniz. Ayrıca iKobi Muhasebe modülleri kullanarak hazırladığınız defterleri online olarak imzalayıp gönderebilir, hem zamandan hem de maliyetten kazanırsınız.

Hızlı ve güvenli e-devlet işlemleri iKobi'de!

Gelişmiş Veri Güvenliği
Yaptığınız tüm işlemler SHA-2 ve 2048 bit güvenlik sertifikaları ile şifrelenmektedir, virüs ve zararlı yazılımlardan etkilenmez.
Bulut Tabanlı Yazılım
Yazılımlarımızın tamamı bulut tabanlı çalışmaktadır, işinize dünyanın her yerinden hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.
Mobil Uyumlu
Yazılımlarımızın tamamı mobil uyumlu tasarlanmıştır. Bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, tabletinizden erişim sağlayabilirsiniz.
Her Zaman Güncel
Yeni yazılım özelliklerini, mevzuat
değişikliklerini güncellemeler ile uğraşmadan anında kullanabilirsiniz.
Günlük Yedekleme
Tüm verileriniz günlük yedeklenir ve
güvenli sunucularımızda şifrelenmiş olarak saklanır. Veri kaybı riski bulunmaz.
Kurumsal Destek
Ekstra hiç bir ücret ödemeden
kolayca kurumsal destek hizmetimizden
faydalanırsınız.

Bizi Tercih
Edenler
Çok Mutlu!